LANA DIGITAL

Dịch vụ cung cấp

bullhorn

Khóa học

Chuyên đào tạo các khóa Digital Marketing như Chiến lược Online Marketing, Quảng cáo Facebook, Google ads, Xây dựng nội dung Marketing và thiết kế gói đào tạo riêng theo yêu cầu của Doanh Nghiệp và Cá Nhân

target

Agency

Cung cấp các dịch vụ quảng cáo Marketing Online từ Tư vấn chiến lược, đến xây dựng nội dung và quảng cáo đa nền tảng cho Doanh Nghiệp và người kinh doanh Online.

network

Network

Kết nối các nguồn học viên của LANA có khả năng về Digital Marketing với  các Doanh Nghiệp có nhu cầu và hỗ trợ nhân sự giới thiệu sau khi vào doanh nghiệp.

LANA DIGITAL

Khóa học nổi bật

LANA DIGITAL

Agency - Dịch vụ Marketing Online

Tư Vấn Chiến Lược

Lên chiến lược truyền thông Online tổng thể từ 3-6 tháng

Chạy Quảng Cáo

Chạy quảng cáo đa nền tảng từ Facebook, Google, Tiktok, Zalo.

Tăng Tương Tác

Cung cấp gói bình luận mồi (Seeding) và viết bài Review sản phẩm tăng tương tác cho thương hiệu

Xây Dựng Nội Dung

Viết nội dung mạng xã hôi và website bao gồm bài viết và thiết kế bắt mắt

Xây Dựng Chất Liệu

Chụp ảnh sản phẩm và thiết kế Video Marketing theo xu hướng
LANA DIGITAL

Sự kiện